Alkukartoitus kannattaa

Tekemämme alkukartoitus on järkevä tapa aloittaa yhteistyö. Tällä asiakkaalla oli "unohtunut" kaksi käyttämätöntä palvelinta päälle.

Teimme tälle asiakkaalle alkukartoituksen 11.4.2012. Tavoitteena oli selvittää tämän projektijohtamiseen erikoistuneen yrityksen ATK-järjestelmän tila ja antaa samalla työnäyte kokonaisosaamisestamme.

Edellinen ATK-kumppani oli jäänyt hieman etäiseksi ja vasta-ajat työpyynnöille nousseet kiusallisen pitkiksi.

Ensimmäiseksi allekirjoitimme salassapitosopimuksen ja sen jälkeen aloitimme kartoituksen koskien yrityksen ATK-ratkaisuja kokonaisuudessaan. Karoituksessa havaittuja puutteet olivat:
- edellinen ATK-kumppania oli menettänyt dynaamisuutensa
- kaksi kolmesta palvelimesta oli käynnissä turhaan
- palomuuritekniikka oli vanhentunut ja VPN toimi huonosti
- maksettiin laskuja jo lopettaneiden henkilöiden puhelinliittymistä

Ylläpitosopimus solmittiin 16.4.2012 ja havaitut puutteet korjattiin.

Tukikomppania 15.5.2012