SharePoint Intranet älykorttikirjatumisella

Toimitimme dokumenttien hallintaan Windows Small Business Server 2011 ja SharePoint Foundation 2010 perustuvan Intranetin älykortti (SATU) -kirjautumisella.

Asiakkaan palvelin on sijoitettuTukikomppanian Dataholvi 1:een. Dokumenttien hallinta kehitettiin web-pohjaiseksi koska toimipisteitä oli yhteensä 21 eri puolella Suomea. Korkea tietoturvavaatimus huomioitiin toteuttamalla palveluun kirjatuminen älykorttilla ja sähköisella asiointitunnuksella (SATU).

Sähköisessä asioinnissa henkilön tunnistaminen tapahtuu sähköisen asiointitunnuksen (SATU) avulla. Lisätietoja SATU-kirjatumisesta ja kansalaisvarmenteesta Väestörekisterikeskuksesta.

Kirjatuminen älykortilla Intranettiin (SharePoint) tapahtuu Vetuma-palvelun kautta joka on Julkishallinnin palvelu. Lisätietoja Vetumasta.

Lisätietoja henkilökortin hakemisesta poliisilta.

Tukikomppania 17.8.2012