Varmuuskopioratkaisu talosuunnittelijalle "tulos tai ulos" -periaatteella

Asiakkaan edellinen paikallinen ATK-kumppani oli yrittänyt virittää varmuuskopiointia kuntoon melkein vuoden mutta ratkaisu ei ollut valmistunut. Otimme haasteen vastaan ja onnistuimme.

Osoittautui, että palvelimen ylläpitoa oli laiminlyöty ja varmuuskopio oli yritetty toteuttaa monin keinoin siinä onnistumatta. Korjasimme palvelimen peruskontoon ja asensimme NAS-levypalvelintekniikaan perustuvan varmuuskopiointiratkaisumme.

NAS-levypalvelin peilatuilla levyillä sijoitettiin eri rakennukseen kuin missä Windows-palvelin oli. Otimme käyttöön Image-pohjaisen varmuuskopioinnin jossa työtiedostoista otetaan myös versio-varmuuskopiot.

Hanke valmistui viidessä tunnissa ja se onnistui. Kokonaiskustannus oli n. 1000€ sisältäen osat ja työn. Tässä hankkeessa tosin korjattiin palvelin ensin.

Tukikomppania 18.1.2013