Skype videoneuvottelupuhelu 20 toimipaikan välille

Asiakkaalla oli tarve puhelinkustannusten laskemiseen samalla kun haluttiin vähentää matkustamista neuvotteluihin eri toimipisteiden välillä. Haluttiin toteuttaa videoneuvottelupuhelu n. 20 toimipisteen välillä.

Ratkaisu
Asiakkaan pääkonttori pilotoi Skype-videopuheluita kuukauden verran ja saadun myönteisen kokemuksen perusteella päätettiin ratkaisu toteuttaa kaikissa toimipisteissä.

Tukikomppania valikoi, asensi ja ohjeisti
Tukikomppania valikoi tuotteet pilotointia varten ja asensi ohjelmistot ja laitteet viiteen testitietokoneeseen. Kun ratkaisu päätettiin ottaa käyttöön koko organisaatiossa Tukikomppania toimitti laitteet ja ohjeisti toimipisteet käyttöönoton- ja käyttämisen suhteen. Skype videopuhelu otettiin käyttöön n. 50 työasemassa.

Havaitut lisäedut
Asiakas huomasi, että neuvottelun aikana tarjottava videokuva antaa merkittävästi sisältöä neuvotteluun. Yhteydenpito eri toimistojen välillä on lisääntynyt ja nyt organisaatio "puhaltaa yhteiseen hiileen" kun keskustelukumppani on nähtävissä ihan tavallisenkin puhelun aikana. Matka toiselle paikkakunnalle on voitu usein jättää tekemättä. Säästöä tuo luonnollisesti myös se, että Skype-puhelut ovat ilmaisia!

Asiakas käyttää myös Skype ryhmävideopuhelua beta -versiota (Beta version of group video calling) joka mahdollistaa kuvan viiden henkilön videoneuvottelussa.

Ota yhteyttä myyntiimme kun sinäkin haluat siirtää organisaatiosi hallitusti Skype-aikaan!