Turvallisuusluokka IV mukainen turvaverkko LVISK-yritykselle

Senaattikiinteistöt sekä puolustuskiinteistöt vaativat tiedon käsittelylle Turvallisuusluokka 4 mukaista ratkaisua. Tukikomppania hoiti asian tietotekniikan osalta. 

Ratkaisussa salatut turvatietokoneet tallentavat datan salatulle levypalvelimelle turvaverkon yli. Levypalvelin varmuuskopioidaan edelleen toiselle salatulle levypalvelimelle.

Turvallisuusluokka IV -mukainen tiedon käsittely on varsin monitahoinen asia. Huomioitavaa on paljon. Kysy lisää jos olette aloittamassa yhteistyötä Senaattikiinteistöjen kanssa.

Valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191101

Asiakkaan pääkonttorin sijainti on Vantaa

 

Tukikomppania 31.3.2023